У місті шукають управителя будинків

У Дубні оголосили конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку
На виконання рішення виконавчого комітету Дубенської міської ради від 08.10.2018 року № 426, п. 5 ст. 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку (Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 13.06.2016 № 150) Дубенська міська рада, в особі виконавчого комітету Дубенської міської ради, оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Дубно:
1.Найменування, місце знаходження організатора конкурсу: Виконавчий комітет Дубенської міської ради, 35600, Рівненська область, м. Дубно, вул. Замкова, 4
2.Прізвище, посада, номер телефону особи, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу: прізвище: Онисько Ілля Васильович; посада: начальник управління житлово-комунального господарства Дубенської міської ради; номер телефону: (03656) 3-22-94, факс: (03656) 3-22-00
3.Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

 • Ціна послуги, що включає витрати на утримання і проведення  поточного ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, оплату послуг стосовно спільного майна та  винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі об’єкта конкурсу     – 35 балів чим нижча ціна послуги тим більший бал)
 • Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою    – 15 балів
 • Фінансова спроможність учасника конкурсу    – 15 балів
 • Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)    – 15 балів
 • Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства    – 20 балів
  Всього максимально 100 балів. Мінімальна кількість балів, яка дозволяє обрати учасника конкурсу управителем – 70 балів.

4.Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.
4.1. Для участі у конкурсі його учасники подають:
4.1.1 заяву, у якій зазначають:
– фізичні особи підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
– юридичні особи –  повне найменування, код за ЄДРПОУ.
4.1.2 Оригінали або завірені належним чином копії наступних документів:

 • статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) суб’єкта господарювання;
 • довідка з органів статистики про реєстрацію;
 • свідоцтво про реєстрацію суб’єкта господарювання;
 • витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління  нерухомим  майном за винагороду або на основі контракту;
 • інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про банкрутство (у тому числі ліквідацію).
 • копія балансового звіту за останній звітний період;
 • довідка з податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості по обов’язкових платежах у бюджет, дійсна на час подання пропозицій;
 • довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/ підприємця, тощо);
 • копії актів проходження технічного огляду транспортних засобів (акти дійсні на момент подачі заяви);
 • довідка довільної форми, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) з копіями відповідних документів що посвідчують відповідну кваліфікацію;
 • розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок. Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та прибудинкової території), поточний ремонт спільного майна, оплату послуг стосовно спільного майна та  винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) об’єкта конкурсу.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).
Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) передбачено, що відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії; засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.
4.2. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.
У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.
Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.
Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.
Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
5.Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них: встановлюється за зверненням учасників.
6.Наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій:  Загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій становить 1730466,94 грн. станом на 01.09.2018р., по будинках заборгованість наведена у додатку №4 до  конкурсної документації.
7.Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:
Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.
У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.
Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.
Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу на адресу: Виконавчий комітет Дубенської міської ради, 35600, Рівненська область, м. Дубно, вул. Замкова, 4, каб 407.
Кінцевий строк подачі документів: 12 листопада 2018 року 10.00 година за київським часом.
8.Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.
Місце – малий зал засідань Дубенської міської ради (місто Дубно, вул. Замкова, 4), 12.00 год. за київським часом.
За матеріалами: Дубенська міська рада

(108)

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Вас також можуть зацікавити...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Дякуємо!

Тепер редактори знають.